Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline งานสัมมนา Fire Pump จ.ชลบุรี


Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline งานสัมมนา Fire Pump

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline เข้าร่วมการสัมมนางาน
"การออกแบบและตรวจสอบระบบ Fire Pump ให้สอดคล้องกับกฎหมายสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม" โดยภายในงานมีการให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS)
ให้ เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้ง วิศวกร และผู้ชมงานที่มีความสนใจ โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมแจกเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา