Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline พร้อมสนับสนุน งาน Digiland Thank you party


Powermatic ร่วมจัดแสดงเครื่องสำรองไฟ Cleanline พร้อมสนับสนุน งาน Digiland Thank you party

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS) นำเครื่องสำรองไฟภายใต้เครื่องหมายการค้า Cleanline
เข้าร่วมงาน Digiland thank you party
จัดโชว์ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งแจกของ premium แก่ผู้ร่วมงานณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา