Event List / Event Detail

Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


Powermatic เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ CLEANLINE เซ็นสัญญาแต่งตั้ง "Authorize Service" อย่างเป็นทางการ
ให้กับตัวแทนจำหน่ายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ซึ่งการเซ็นสัญญามีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการบริการลูกค้าได้ครอบคลุมทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น