Event List / Event Detail

Powermatic จัดอบรมสัมมนาแก่พนักงงานเรื่อง ISO 9001:2008 รุ่น 2Powermatic จัดอบรมสัมมนาแก่พนักงานเรื่อง ISO 9001:2008 รุ่น 2

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานภายในบริษัทฯ ให้ได้ทราบถึงระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 อย่างถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบภายในได้ เพื่อให้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของผู้บริหารที่ว่า "ลูกค้าพึงพอใจ ว่องไวในการให้บริการ ใฝ่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค