Event List / Event Detail

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Notebook Expo 2010Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Notebook Expo 2010

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับ IT CITY เมืองเทคโนโลยีครบวงจร นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA-3.75kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน "Notebook Expo 2010" พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากสถานศึกษา องค์กร ข้าราชการ นักเรียน-นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้รับคำแนะนำในการใช้งาน วิธีการเลือกซ์้อ และการดูแลรักษาเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมงานนำไปใช้งาน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานโปรโมรชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ