Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมให้ความรู้และจัดแสดงในงานสัมมนา



Powermatic ร่วมให้ความรู้และจัดแสดง ในงานสัมมนาที่จังหวัดสุรินทร์

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ศูนย์ขอนแก่น ตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกล โอ.เอ. นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA-30kVA เข้าร่วมจัดแสดงและให้ความรู้ ในการจัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ "ระบบจัดเก็บข้อมูลประสิทธิภาพสูง" ให้กับหน่วยงานราชการในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ความรู้ คำแนะนำในการเลือกใช้งาน และการดูแลรักษาในส่วนของเครื่องสำรองไฟ (UPS) โดยกิจกรรมสัมมนาวิชาการดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเกษมการ์เด้น ถ.เลี่ยงเมืองปราสาท-สังขะ ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความรู้พร้อมความสนุกสนานจากกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าไปร่วมในการจัดสัมมนาในครั้งนี้