Event List / Event Detail

Powermatic ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Technology Education Forum 2010Powermatic ร่วมจัดนิทรรศการภายในงาน Technology Education Forum 2010

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับบจก. จีพี เอ็ดดูเคชั่น ผู้พัฒนา ให้คำปรึกษา การนิเทศ และให้บริการเทคโนโลยีไอซีทีทางการศึกษาอย่างครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งทางด้าน Software Hardware Network นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA-80kVA เข้าร่วมจัดแสดงให้แก่ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องกว่า 1,000 คน ภายในกิจกรรมการประชุมและนิทรรศการเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา "Technology Education Forum 2010 : ICT สำหรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง" ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ