Event List / Event Detail

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน Hi End & it Expo 2005Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Hi End & it Expo 2005

เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2548 ที่ผ่านมา บจก. เพาเวอร์เมติค ศูนย์เชียงใหม่ ตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการ เครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ในเขตภาคเหนือ ร่วมกับบจก. ลัคกี้พลาซ่า ได้นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ระบบ Lineinteractvive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA-3kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่าย พร้อมทั้งได้ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้งานและการบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องสำรองไฟให้แก่ชาวลำปาง ฟรี! ณ หอประชุมบูญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลั ย จังหวัดลำปาง ตลอดระยะเวลา 4 วันเต็ม