Event List / Event Detail

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน ดิจิตอล & คอมพ์ 2011Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน ดิจิตอล & คอมพ์ 2011

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ศูนย์เชียงใหม่ ตัวแทนจัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับบจก. ไทยพานิชวีดีโอ (ในเครือไทยมาร์ทกรุ๊ป) นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CLEANLINE UPS" ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA - 1.5kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน "ดิจิตอล & คอมพ์ 2011" พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากสถานศึกษา องค์กร ข้าราชการ นักเรียน-นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์