Event List / Event Detail

Powermatic นำอาหารและน้ำดื่มร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมPowermatic นำอาหารและน้ำดื่มร่วมช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ ได้รับมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 9001, UL, CE, TUV, FCC และมอก. 1291-2545 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง โดยทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนตัวจัดซื้ออาหารแ้ห้งและน้ำดื่มกว่า 200 ชุด บรรทุกขึ้นท้ายรถกระบะจำนวน 3 คัน ออกเดินทางจากสำนักงานใหญ่ ซอยติวานนท์ 40 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยตัวแทนฝ่ายขายและพนักงานของบริษัทฯ ได้นำสิ่งของดังกล่าวส่งถึงมือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตที่สามารถนำรถไปให้ความช่วยเหลือได้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี บริษัทฯ ขอเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยทั้งประเทศ ส่งแรงใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคน จงอย่าสิ้นหวังและสู้กับปัญหาต่อไป