Event List / Event Detail

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน WAREHOUSE SALE 2012Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน WAREHOUSE SALE 2012

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS), ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ร่วมกับ IT CITY เ้มืองเทคโนโลยีครบวงจร นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "CLEANLINE UPS" ระบบ Lineinteractive และ True On-line ขนาดตั้งแต่ 500VA - 6kVA เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน "WAREHOUSE SALE 2012" พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้งานเครื่องสำรองไฟ (UPS) ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เข้าร่วมชมงานทั้งจากสถานศึกษา องค์กร ข้าราชการ นักเรียน-นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนที่สนใจทั่วไปในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานโปรโมรชั่น ชั้น 1 พันธุ์ทิพย์พลาซ่า ประตูน้ำ