บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนา กรมการแพทย์ทหารอากาศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาหัวข้อเรื่อง "คดีความด้านไซเบอร์ และกฎหมายไซเบอร์ในชีวิตประจำวัน"

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมการจัดสัมนาในงาน มหกรรมดาตาเซนเตอร์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน commart connect 2016

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน commart connect 2016

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ Ministry of Mines สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ Ministry of Mines สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมนักลงทุนไทยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (TBAM)

readmore

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

Powermatic มอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับหน่วยงานราชการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS)ยี่ห้อ CLEANLINE จัดสัมมนา ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

readmore

Powermatic ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

Powermatic ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน MYANENERGY'15 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน EcoLightTech Asia 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน EcoLightTech Asia 2015

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Comtech 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart Comtech 2015

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับเซลล์

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2015

readmore

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดการอบรมเทรนนิ่งเกี่ยวกับการแนะนำสินค้าให้กับบุคลากร ออฟฟิศเมท

readmore

Powermatic จัดสัมมนาให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจสินค้า Cleanline ในประเทศพม่า

Powermatic จัดสัมมนาให้กับบริษัทตัวแทนจำหน่ายและผู้ที่สนใจสินค้า Cleanline ในประเทศพม่า

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart X'Gen 2015

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ (UPS) ในงาน Commart X'Gen 2015

readmore

Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที

Powermatic จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับ ร้านยักษ์ ไอที

readmore

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering

Powermatic ร่วมจัดแสดงและจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ ABB ในงาน Automation System Management Strategy by Digital Engineering

readmore

Powermatic นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) จัดแสดงและจำหน่ายในงาน IT Festival 2013

เพาเวอร์เมติค นำเครื่องสำรองไฟ (UPS) เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย

readmore