Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายPowermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายในภาคตะวันออก

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ VRF (Variable Refrigerant Flow) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Midea" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "Midea VRF Product Installation & Service" ให้กับผู้แทนจำหน่ายระบบปรับอากาศของบริษัทฯ ในเขตภาคตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจำหน่าย โดยมีผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศในเขตภาคตะวันออกเข้าร่วมอย่างคับ คั่ง ทั้งนี้คุณเกษม ศรีประทีปบัณฑิต Manager Director (Mechanic BU) ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้ง นี้ ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา