Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายPowermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศแบบปรับน้ำยาอัตโนมัติ VRF (Variable Refrigerant Flow) ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Midea" แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ได้จัดสัมมนาเรื่อง "Midea VRF Product Installation & Service" ให้กับผู้แทนจำหน่ายระบบปรับอากาศของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านระบบปรับอากาศและวิธีการติดตั้ง รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศ อีกทั้งยังเป็นการพบปะสังสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนจำหน่าย โดยมีผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศในเขตกรุงเทพฯและปริมณลเข้าร่วม อย่างคับคั่ง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอิรัก นวลสกุล Manager Director บจก. บริหารและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคุณเกษม ศรีประทีปบัณฑิต Manager Director (Mechanic BU) ที่ได้กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนจำหน่ายที่เข้าร่วมสัมมนาใน ครั้ง นี้ ณ ห้อง Topaz Room โรงแรมริชมอนด์สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา