Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ MideaPowermatic จัดสัมมนาแนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ ปรับปริมาณน้ำยาอัตโนมัติ (VRF) ของบริษัท Midea ในประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพสูง ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนา "แนะนำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ "Midea" ระบบ "INVERTER V4 PLUS" เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และทราบถึงหลักการทำงานของเครื่องปรับ อากาศระบบดังกล่าว ภายในงานดังกล่าวยังได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศระบบ INVERTER V4 PLUS, ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางไฟฟ้า (UPS & Surge Protection) และศูนย์คอมพิวเอตอร์ (Data Center) เข้าร่วมจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติได้สอบถามข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยช่วงเย็นผู้เข้าร่วมสัมมนาและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมรับประทานอาหารเย็น และลุ้นของรางวัลมากมาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม Grande Centre Point Hotel & Residence Sukhumvit-Terminal 21