Event List / Event Detail

Powermatic เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea V5 X Series ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์Powermatic เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea V5 X Series ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซด์

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS), ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Midea" รุ่นใหม่ล่าสุด ชื่อ V5 X Series ณ โรงแรม ชาเทรียม ริเวอร์ไซต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้จะใช้ระบบควบคุมน้ำยาแบบ All DC Inverter VRF (All DC Inverter Variable Refrigerant Flow) ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าเหนือมาตรฐานเครื่องปรับอากาศทั่วไป โดยมีระบบควบคุมการทำงานผ่านโครงอินเตอร์เน็ต

ในการเปิดตัวสินค้าตัวนี้ทางบริษัทได้รับเกีรยติจากทางผู้บริหาร Midea ในประเทศจีนเป็นผู้ร่วมเปิดตัวสินค้า Midea V5 X Series นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สอนเกี่ยวกับความรู้และสันทนาการต่างๆ ซึ่งได้รับความสนใจจาก Dealer และผู้ที่สนใจตัวสินค้าจำนวนมาก และยังเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศระบบดังกล่าว