Event List / Event Detail

Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ


Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ "Training Midea New Selection Software 2014" ให้แก่ผู้แทนจำหน่าย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS), ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure และพลังงานทดแทน (Solar Power) ได้จัดสัมมนาให้กับลูกค้า ภายใต้ชื่องาน "Powermatic จัดสัมมนาระบบปรับอากาศ "Training Midea New Selection Software 2014" ให้กับผู้แทนจำหน่ายระบบปรับอากาศของบริษัทฯ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจการทำงานโปรแกรม Selection Software ที่ช่วยในการออกแบบระบบปรับอากาศ VRF Software นอกจากนี้ยังช่วยถอดแบบและวัดระยะท่อรวมถึงวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในงานติดตั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาในการคิดราคาลง ในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Crowne ชั้น 21 โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park (ถนนพระราม4 ข้างโรบินสันสีลม) ที่ผ่านมา