Event List / Event Detail

Powermatic จัดงานเลี้ยงแสดงคำขอบคุณให้กับ Dealer ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท


Powermatic จัดงานเลี้ยงแสดงคำขอบคุณให้กับ Dealer ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ทำการจัดงานเลี้ยงให้กับผู้แทนจำหน่ายระบบปรับอากาศของบริษัทฯ ทั่วประเทศเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
ที่ให้ความร่วมมือในการเป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า Midea ด้วยดีตลอดมา โดยภายในงานได้จัดสัมมนาให้กับลูกค้า โดยนำเสนอระบบปรับอากาศ Chiller ซึ่งเป็นระบบใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้
ในประเทศไทยเป็นที่แรก

ระบบ Chiller ใหม่นี้ ทางบริษัทได้รับเกีรยติจากทางผู้บริหาร Midea ในประเทศจีน เป็นผู้ร่วมเปิดตัวระบบดังกล่าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆภายในงาน
อาทิเช่น จัดเลี้ยงอาหาร การแสดงต่างๆ และจับรางวัลพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่าย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้แทนจำหน่ายจำนวนมาก และยังเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศระบบดังกล่าวอีกด้วย การจัดงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ณ โรงแรมดับเบิ้ลทรี ฮิลตัน สุขุมวิท