Event List / Event Detail

Powermatic เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea V6 Series ณ เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา


Powermatic เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea V6 Series ณ เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟ (UPS), ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning Systems), DATA CENTER Infrastructure และพลังงานทดแทน (Solar Power) ภายใต้การบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีมาตรฐานสูง ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Midea" รุ่นใหม่ล่าสุด ชื่อ V6 Series ณ เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเน้นการประหยัดพลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าเหนือมาตรฐานเครื่องปรับอากาศทั่วไป โดยมีระบบควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น


ในการเปิดตัวสินค้าตัวนี้ทางบริษัทได้รับเกีรยติจากทางผู้บริหาร Midea ในประเทศจีนเป็นผู้ร่วมเปิดตัวสินค้า Midea V6 Series ซึ่งภายในงานมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้ความรู้ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวมไปถึงการดูแลรักษาระบบปรับอากาศและยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ Midea ที่ได้ทำการติดตั้ง ณ โรงแรมที่จัดสัมนา