ผลงานการติดตั้ง

บจก. อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย วางใจเลือกใช้ POWERCOM UPS


PowerMatic ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 15 เครื่อง&

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) ให้กับบริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย รุ่น SMART KING Series แบบ 19" Rack-Mount ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 15 เครื่อง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า และสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้