ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัดPowermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 60kVA ให้กับบริษัท แมทเทล กรุงเทพ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด สมุทรปราการ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในระบบ Line ผลิตภายในอุตสหกรรม โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline ให้กับ คุณ ก้องเกียรติ ปิยะศักดิ์ภักดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา