ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 60kVA ให้กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ณ ศูนย์ราชการ จังหวัด นนทบุรี เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องเซิฟเวอร์ โดยทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline ให้กับ สำนักงานกิจการยุติธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว