ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท อิทธิพร ร่มเกล้า จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 20kVA ให้กับ บริษัทอิทธิพรร่มเกล้าจำกัด ณ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องเซิฟเวอร์ โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline ให้กับ คุณ สมานเตชะอิทธิพร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา