ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท นีโอคอสเมด จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับบริษัท นีโอ คอสเมด จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 20kVA ให้กับ บริษัทนีโอคอสเมดจำกัด ณ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานีฯ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า สำหรับสายการผลิต โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline ให้กับ คุณ อนุรักษ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา