ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 60kVA จำนวน 4 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนรามอินทรา กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ด้อยคุณภาพ ให้คงที่ สำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ในห้องผ่าตัด ซึ่งหากอุปกรณ์เหล่านี้ทำงานผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อย อาจส่งผลถึงชีวิตของผู้ป่วยได้ โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline ให้กับ คุณ มนตรี วิศวกรควบคุมงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา