ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น EL-Series ขนาด 1000VA จำนวน 50 เครื่อง ให้กับ บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด ถนน งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ด้อยคุณภาพ ให้คงที่ สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ต้องการความปลอดภัย โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ และได้จัดอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาUPS ให้กับเจ้าหน้าที่ในองกรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา