ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-Series ขนาด 10kVA ให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ส่วนหน้า อ.หาดใหญ่ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องเซิฟเวอร์ ของศูนย์ควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว