ผลงานการติดตั้ง

ธนาคารกรุงเทพ เลือก POWERCOM UPS ให้กับตู้ ATM


PowerMatic ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 300 เครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) ให้กับธนาคารกรุงเทพ นำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้สามารถรองรับการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพในส่วนของตู้ ATM ทั่วประเทศ โดยทางธนาคารกรุงเทพเลือกใช้รุ่น SMART KING Series แบบ Tower ขนาด 1500VA (1.5kVA) จำนวน 300 เครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้