ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-Series ขนาด 10kVA ให้กับ มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องควบคุมระบบเสียงและไฟภายในห้องประชุม โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว