ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-Series ขนาด 10kVA จำนวน 2 เครื่อง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชล) เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องควบคุมระบบผลิตอัตโนมัติ โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว