ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั้น จำกัด จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท นิมเบิล คอปอเรชั้น จำกัด จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ TS-Series ขนาด 30kVA จำนวน 1 เครื่อง ให้กับบริษัท นิมเบิล คอปอเรชั่น จำกัด เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า ในห้องควบคุม ระบบธนาคารขององค์กรณ์ โดยเลงเห็นว่าระบบดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจทำงานบกพร่องได้จึงมอบความไว้วางใจให้กับเครื่องสำรองไฟ Cleanline TS-Series ทำหน้าที่ดูแลกระแสไฟภายในห้องควบคุมดังกล่าว โดยทางบริษัทเพาเวอร์เมติคจำกัด ได้ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ Cleanline เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา