ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ

รุ่น TS-Series ขนาด 40K ให้กับ สำนักเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด โดยหน่วยงานได้ให้ความไว้วางใจ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดส่งและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อย

ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558