ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลราชยินดี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลราชยินดี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ T-Series ขนาด 10kVA/8kW

จำนวน 2 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลราชยินดี เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องเน็ตเวิร์ค โดยทางหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความเสถียรภาพของระบบฟฟ้า เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงาน เพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในองค์กรให้มีความปลอดภัย โดยทางหน่วยงานให้ความเชื่อมั่นกับ บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดส่งและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อย ณ โรงพยาบาลราชยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา