ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมการทหารสื่อสาร


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ กรมการทหารสื่อสาร

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก กรมการทหารสื่อสาร
ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น
T-3000 จำนวน 3 เครื่อง,T – 10K จำนวน 4 เครื่อง และ TS-40k จำนวน 2 เครื่อง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง
กระจายเสียงและโทรทัศน์ ซึ่งการติดตั้งจะช่วยให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษาระบบไฟฟ้าภายในหน่วยให้มีความปลอดภัยสูงสุด โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อยร้อย ณ อาคารกองการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมการทหารสื่อสาร