ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS - 30K
ให้กับ
บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คภายในห้อง Data Center ซึ่งบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบเครือข่ายเป็นอันดับแรก เพื่อรักษามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงานให้มีความมั่นคงและปลอดภัย โดยทางบริษัทให้ความเชื่อมั่นกับ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดส่งและติดตั้งพร้อมทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อย ณ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด