ผลงานการติดตั้ง

กรมศุลกากร เลือกใช้ POWERCOM UPS


PowerMatic ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 600VA จำนวน 2,840 เครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐานการผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) ให้กับกรมศุลกากร นำไปใช้ปกป้องดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุด และมีความพร้อมต่อเนื่องตลอดเวลา แม้ในสภาวะที่มีปัญหาทางไฟฟ้า โดยทางกรมศุลกากรวางใจเลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) รุ่น SMART KING ขนาด 600VA จำนวน 2,840 เครื่อง หลังจากที่ส่งมอบเครื่องล็อตแรกไปแล้ว 724 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 3,564 เครื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้