ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น ONL-6250 -LCD ให้กับ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์
เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องควบคุมประตูระบายน้ำ กรมชลประทานได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบไฟฟ้าในห้องควบคุม เพื่อช่วยระบายน้ำที่ท่วมพื้นที่ชั้นในของ
กรุงเทพมหานครและผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ
ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริ โดยทางกรมชลประทานให้ความเชื่อมั่นกับ
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด จัดส่งและติดตั้งพร้อมทดสอบ
ระบบเป็นที่เรียบร้อย ณ
โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์