ผลงานการติดตั้ง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) รับมอบ POWERCOM UPS


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 1000VA (1kVA) จำนวน 69 เครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซีสเต็มส์ จำกัด ส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น King Pro Series ขนาด 1000VA (1kVA : แบตเตอรี่ 2 ก้อน) จำนวน 69 เครื่อง ให้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เพื่อใช้สำหรับปกป้องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบครั้งนี้