ผลงานการติดตั้ง

กสท โทรคมนาคม เยี่ยมชมและอบรมการใช้งาน POWERCOM UPS


PowerMatic ต้อนรับเจ้าหน้าที่กสท โทรคมนาคม ที่เข้าเยี่ยมชมโรงงานและอบรมการใช้งาน POWERCOM UPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานที่ใช้ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า (POWERCOM UPS) พร้อมทั้งเข้าอบรมเทคนิคในการใช้งาน POWERCOM UPS ซึ่งวางใจเลือกใช้ รุ่น VANGUARD แบบ 19" Rack-Mount ขนาด 3000VA (3kVA) เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและปกป้องอุปกรณ์โทรคมนาคม ให้กับหน่วยงานต่อไป