ผลงานการติดตั้ง

มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกติดตั้ง POWERCOM UPS


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 62500VA (6.25VA)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้รับความไว้วางใจจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกใช้เครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS รุ่น ONL-LCD Series ขนาด 62500VA (6.25kVA) ซึ่งเป็นระบบ True On-line ที่มีความสมบูรณ์แบบทั้งเที่ยงตรงและให้กระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบที่มีความสำคัญ ที่ไม่สามารถหยุดชะงักการทำงานได้