ผลงานการติดตั้ง

ติดตั้ง POWERCOM UPS ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง


PowerMatic ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 10kVA และ 20kVA ให้กับ ม.รามคำแหง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการติดตั้้งและส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ True On-line รุ่น ONL-LCD Series ขนาด 10kVA และ 20kVA ให้กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการประสานงานการผลิต การพัฒนา และบริการเทคโนโลยีทางการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าสำหรับห้องบันทึกเสียง ของทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป