ผลงานการติดตั้ง

ธนาคารกรุงเทพ วางใจติดตั้ง POWERCOM UPS


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 6.25kVA จำนวน 37 เครื่อง

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับ
มาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ True On-line ขนาด 6.25kVA จำนวน 37 เครื่อง ให้กับ ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าและปกป้องอุปกรณ์ภายในศูนย์เงินสดของสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ ให้สามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารกรุงเทพ เป็นตัวแทนในการรับมอบ