ผลงานการติดตั้ง

S.N.A. CONSULTANT เลือก POWERCOM UPS ดูแลระบบไฟฟ้าให้กับธนาคารออมสิน


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 6.25kVA จำนวน 82 เครื่อง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ True On-line ขนาด 6.25kVA ให้กับธนาคารออมสิน 82 เครื่อง เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้า และคุ้มครองอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค ให้กับสาขาของธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ โดยทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบไปก่อนหน้านี้แล้ว รวมทั้งหมดกว่า 200 เครื่อง ซึ่งบริษัท เอส.เอ็น.เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบเน็ตเวิร์ค เป็นผู้ร่วมดำเนินการติดตั้ง POWERCOM UPS สำหรับธนาคารออมสินในครั้งนี้