ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ
รุ่น TR-6000 และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้า ของระบบเครื่อข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ
และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี