ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-10K
และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง Sever รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าของระบบเครื่อข่าย
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ได้อย่างเหมาะสม
อีกทั้งยังสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทาง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ บริษัท ไทยรุ่งเรืองพัฒนา จำกัด