ผลงานการติดตั้ง

ส่งมอบ POWERCOM UPS ใ้ห้กับธนาคารออมสิน


PowerMatic ได้ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสำรองไฟ POWERCOM UPS ขนาด 3.75kVA จำนวน 30 เครื่อง
บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและให้บริการหลังการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า "POWERCOM UPS" ที่ได้รับมาตรฐาน การผลิต ISO 9001:2000, มาตรฐานด้านความปลอดภัย UL & CE และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ได้ดำเนินการส่งมอบเครื่องสำรองไฟฟ้า POWERCOM UPS ระบบ True On-line ขนาด 3.75kVA ให้กับธนาคารออมสิน 30 เครื่อง ซึ่งไว้วางใจเลือก POWERCOM UPS คุ้มครองระบบเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารให้ปลอดภัย ปกป้องไม่ให้เกิดความเสียหายของข้อมูล ด้วยระบบที่มีการจ่านยไฟอย่างต่อเนื่องและเที่ยงตรงตลอดเวลา โดยไม่มีการขาดหายของพลังงานไฟฟ้า แม้ในกรณีที่เกิด Overload หรือ UPS ขัดข้อง เนื่องมาจากปัญหาทางไฟฟ้า