ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ แม็กซ์แวลู สาขาทั่วประเทศ


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ แม็กซ์แวลู สาขาทั่วประเทศ

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก แม็กซ์แวลู สาขาทั่วประเทศ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น T-10K
และ T-3000 เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบ Network ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
เพื่อบริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559