ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-30K
และ Battery Packเพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าให้กับระบบ Network ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเครือข่ายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบ และติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ