ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ปตท. จำกัด ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-15K และ
Battery Pack เพื่อปรับปรุงและป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าภายในห้องวิเคราะห์ และเพิ่มการทำงานให้ระบบไฟฟ้าภายในห้องได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก,
ไฟดับ, ไฟกระชากและไฟเกิน
โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ บริษัท ปตท. จำกัด