ผลงานการติดตั้ง

Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช จ.มหาสารคาม


Powermatic ติดตั้งเครื่องสำรองไฟให้กับ โรงพยาบาลสุทธาเวช

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำรองไฟ(UPS) ยี่ห้อ Cleanline ได้รับความไว้วางใจจาก โรงพยาบาลสุทธาเวช ทำการติดตั้งเครื่องสำรองไฟ รุ่น TS-120K
และ Battery Pack เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าและรักษาอุปกรณ์
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญภายในห้องเอกซเรย์ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทาง
การแพทย์
ให้ทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถ
ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิดไฟตก, ไฟดับ, ไฟกระชาก และไฟเกิน ให้มีความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยทางบริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด ได้ส่งมอบและติดตั้งพร้อมทดสอบเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
โรงพยาบาลสุทธาเวช จ.มหาสารคาม